Nachkommen

Samson vom Rindbach FEIF-ID: DE2015110199

V: Skidi vom Panoramahof